Stevens
Certificaten

De laatste jaren zijn er ook in de houtwereld meer en meer kwaliteits- & milieu-normen opgedoken.

Stevens & C° is op dit vlak steeds een baanbreker geweest. Zo waren we de eerste houtimporteur in België om het kwaliteitscertificaat ISO 9002 te behalen en waren we importeur van de eerste boot FSC hout die naar België kwam. Hieronder kan U een overzicht vinden van al onze certificaten:

 

ISO 9001:2008

isoHet gaat om een kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op (het verhogen van) de klantentevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

Sinds 27 februari 1998
ISO 9001:2008 Certificaat N° C/16-10-2006/175

houthandel Stevens
FSC

Fsc
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

Sinds 2 juni 2000.
Certificaat n° CTIB-CoC-000911

Only the products that are identified as such on the invoice are FSC, PEFC or ISPM15 certified
houthandel Stevens
PEFC

PEFC
De afkorting PEFC staat voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’, wat we kunnen vertalen als 'Programma voor de erkenning van boscertificeringssystemen’.
PEFC is een internationale organisatie, opgericht in 1999, die als doel heeft wereldwijd te komen tot een duurzaam beheer van bossen. Dit duurzaam beheer houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, de ecologische als de sociale functies die het bos vervult.

Sinds 2 februari 2004.
Conformiteitscertificaat n° CTIB-TCHN 299
Vergunningsn° voor het gebruiksrecht van de naam PEFC PEFC/07-31-07

"Promoting sustainable forest management www.pefc.org"

Only the products that are identified as such on the invoice are FSC, PEFC or ISPM15 certified
houthandel Stevens
ISPM N° 15

ispm
ISPM 15 (International Phytosanitary Measure 15) is een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention in maart 2002. De regeling beschrijft de behandeling van hout dat ingezet wordt in het internationale verkeer van goederen met als doel het doden van organismen als parasieten in het hout. De regeling geldt voornamelijk voor transportmiddelen als transportkisten en pallets.

Sinds 10 juni 2008.
Conformiteitscertificaat n° CTIB-TCHN 697

Only the products that are identified as such on the invoice are FSC, PEFC or ISPM15 certified
houthandel Stevens
CE

ceAlgemeen is het zo dat handelaars die producten in de handel willen brengen binnen de EG, verantwoordelijk zijn voor de overeenkomstigheid van deze producten met de Europese richtlijnen die daarop van toepassing zijn. Het aanbrengen van de verplichte CE Markering verwijst naar die overeenstemming.
Vanaf 1 september 2012 dient al het structuurhout naar sterkte gesorteerd te zijn en voorzien te worden van een CE-markering.

Sinds 26 november 2007
Certificaat 1161CPD / CTIB-TCHN 0634

houthandel Stevens