Stevens
Sorteren

Naargelang de toepassing dient het hout mooi en/of sterk te zijn.  Het klasseren van het hout gebeurt dus in functie van twee objectieven.

Het sorteren naar uitzicht van noords grenen is een traditie van het huis. De stielkennis is er van generatie op generatie doorgegeven. Het sorteren vraagt tijd, want het gebeurt manueel en visueel in functie van de aanwezigheid van kwasten.

Bij het sorteren van schrijnwerkhout naar uitzicht (volgens esthetisch aspect) wordt het hout ingedeeld in kwaliteitsklassen en dit volgens de “Antwerpse sortering” waarbij de houtkeurder plank voor plank in de hand neemt en ze beoordeelt aan de 3 beste zijden naar kwaliteit I, II of III. Alleen op deze manier is men verzekerd van een partij hout van homogene kwaliteit, tot de allerbeste kwaliteit toe, het kwastvrije hout van klasse I.

Planken van Ie kwaliteit zijn kwastvrij op drie vlakken.
In klasse II hebben de kwasten, bij planken van 25 mm dikte, een kwastgrootte die beperkt is tot 10-12 mm naargelang de breedte.
In kwaliteitsklasse III mogen planken van 25 mm dikte op drie vlakken geen kwasten bevatten die groter zijn dan 15 mm diameter (een muntje van 1 eurocent).

Bij een visuele sterktesortering wordt het timmerhout ingedeeld naar de sterkteklassen S6, S8 en S10 of C16, C18 en C24. Stevens & C° N.V. is onder het nummer ATG 92/1911 (technische goedkeuring met certificaat) officieel erkend als producent van naar sterkte gesorteerd hout.  De productie en de houtkeurders staan onder doorlopende controle van het TCHN (trechnisch centrum der houtnijverheid). Cfr Certificaten.

Goederenbehandeling

Voor onze goederenbehandeling aan de haven werken wij sinds 1936 samen met Nova Natie wat ons een zekere flexibiliteit biedt. 
Ons team bestaat er uit Bart Malisart, Jos Rynders en onze sorteerder  Joseph Van Genechten.